Anbefaling vedrørende Brian Stenger Poulsen

Brian Stenger Poulsen bestod sin pædagogiske diplomeksamen ved Det jyske Musikkonservatorium i sommeren 2004 med højeste karakter, 13. Som censor ved Danske Konservatorier igennem 40 år kan jeg oplyse, at denne karakter benyttes yderst sjældent, idet 13-tallet kun er givet én gang tidligere.

Med disse oplysninger behøver en anbefaling ikke at være lang.

Brian Stenger Poulsen, som jeg har haft den glæde at arbejde sammen med gennem hele hans 5-årige studieforløb, er en særdeles begavet musiker og underviser indenfor det sanglig felt, ligesom han lægger betydelige evner for dangen som komponist. Hans arbejde har under hele studietiden været præget af stor interesse, flid og stabilitet, og hans udvikling må karakteriseres som yderst bemærkelsesværdig. Han er tillige dybt engageret i korisk arbejde og han besidder et sikkert musikalsk instinkt og stor udtryksvilje.

Det er sjældent at møde en sangpædagog af hans karat med så stor bredde som underviser og med et så gedigent musikalsk og kunstnerisk potentiale.

Jeg kan varmt anbefale Brian Stenger Poulsen som underviser i sang og som underviser i korisk sammenhæng. Han er en fremragende musikformidler.

Venlig hilsen

Peer Birch